เผยผลทดสอบ ใช้หน้ากากปลดล็อค Face ID ของ iPhone X ได้

กลุ่มนักวิจัยด้านความปลอดภัยได้ทดสอบ ปลดล็อค Face ID ด้ … อ่านเพิ่มเติม เผยผลทดสอบ ใช้หน้ากากปลดล็อค Face ID ของ iPhone X ได้ More