เว็บไซต์ต่างประเทศ เปิดให้ Pre-Order ฟิล์มกระจกสำหรับ iPhone 8 แล้ว

อีกหลายเดือนกว่า iPhone 8 จะเปิดตัว แต่มีเว็บไซต์ออนไลน … อ่านเพิ่มเติม เว็บไซต์ต่างประเทศ เปิดให้ Pre-Order ฟิล์มกระจกสำหรับ iPhone 8 แล้ว More