in ,

แจกภาพพื้นหลัง iPad จาก iOS 7 ภาพสวย คมชัด โหลดแรง

ทีมงานได้ รวบรวมภาพพื้นหลัง (Wallpapers) สำหรับ iPad มาให้ดาวน์โหลดกัน โดยรอบนี้เป็น Wallpapers จาก iOS 7

ภาพพื้นหลัง iPad สวยๆ หลายภาพหลายรูปแบบ

กดดาวน์โหลดที่ลิงก์ “ดาวน์โหลด” ด้านบนรูปภาพ > แตะไอคอนดาวน์โหลด > แตะที่ภาพค้างไว้ > Save Image

ภาพที่ 1 – ดาวน์โหลด

Download All the iOS 7 iPad Wallpaper Backgrounds Here

ภาพที่ 2 – ดาวน์โหลด

Download All the iOS 7 iPad Wallpaper Backgrounds Here

ภาพที่ 3 – ดาวน์โหลด

Download All the iOS 7 iPad Wallpaper Backgrounds Here

ภาพที่ 4 – ดาวน์โหลด

Download All the iOS 7 iPad Wallpaper Backgrounds Here

ภาพที่ 5 – ดาวน์โหลด

Download All the iOS 7 iPad Wallpaper Backgrounds Here

ภาพที่ 6 – ดาวน์โหลด

Download All the iOS 7 iPad Wallpaper Backgrounds Here

ภาพที่ 7 – ดาวน์โหลด

Download All the iOS 7 iPad Wallpaper Backgrounds Here

ภาพที่ 8 – ดาวน์โหลด

Download All the iOS 7 iPad Wallpaper Backgrounds Here

ภาพที่ 9 – ดาวน์โหลด

Download All the iOS 7 iPad Wallpaper Backgrounds Here

ภาพที่ 10 – ดาวน์โหลด

Download All the iOS 7 iPad Wallpaper Backgrounds Here

ภาพที่ 11 – ดาวน์โหลด

Download All the iOS 7 iPad Wallpaper Backgrounds Here

ภาพที่ 12 – ดาวน์โหลด

Download All the iOS 7 iPad Wallpaper Backgrounds Here

ภาพที่ 13 – ดาวน์โหลด

Download All the iOS 7 iPad Wallpaper Backgrounds Here

ภาพที่ 14 – ดาวน์โหลด

Download All the iOS 7 iPad Wallpaper Backgrounds Here

ภาพที่ 15 – ดาวน์โหลด

Download All the iOS 7 iPad Wallpaper Backgrounds Here

ภาพที่ 16 – ดาวน์โหลด

Download All the iOS 7 iPad Wallpaper Backgrounds Here

ภาพที่ 17 – ดาวน์โหลด

Download All the iOS 7 iPad Wallpaper Backgrounds Here

ภาพที่ 18 – ดาวน์โหลด

Download All the iOS 7 iPad Wallpaper Backgrounds Here

ภาพที่ 19 – ดาวน์โหลด

Download All the iOS 7 iPad Wallpaper Backgrounds Here

ภาพที่ 20 – ดาวน์โหลด

Download All the iOS 7 iPad Wallpaper Backgrounds Here

ภาพที่ 21 – ดาวน์โหลด

Download All the iOS 7 iPad Wallpaper Backgrounds Here

ภาพที่ 22 – ดาวน์โหลด

Download All the iOS 7 iPad Wallpaper Backgrounds Here

ภาพที่ 23– ดาวน์โหลด

Download All the iOS 7 iPad Wallpaper Backgrounds Here

ภาพที่ 24 – ดาวน์โหลด

Download All the iOS 7 iPad Wallpaper Backgrounds Here

ภาพที่ 25 – ดาวน์โหลด

Download All the iOS 7 iPad Wallpaper Backgrounds Here

ภาพที่ 26 – ดาวน์โหลด

Download All the iOS 7 iPad Wallpaper Backgrounds Here

ภาพที่ 27 – ดาวน์โหลด

Download All the iOS 7 iPad Wallpaper Backgrounds Here

ขอบคุณภาพพื้นหลังสวยๆ จาก iclarified

สามารถดาวนโหลดพื้นหลัง iPhone / iPad เพิ่มเติมได้ที่

เขียนโดย Thitirath Kinaret

Mod-T : ป.ตรี วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ป.โท บริหารธุรกิจ ม.พายัพ ชอบความสวยงามแบบเรียบง่าย ตามแบบฉบับของ Apple @Contact : facebook.com/tentzy