ผุดอุปกรณ์เสริม ปุ่ม Home และช่องเสียบหูฟัง 3.5 มม. สำหรับ iPhone X [CES 2018]

iPhone X ที่ตัดปุ่ม Home และช่องเสียบหูฟัง 3.5 มม. ออกไ … อ่านเพิ่มเติม ผุดอุปกรณ์เสริม ปุ่ม Home และช่องเสียบหูฟัง 3.5 มม. สำหรับ iPhone X [CES 2018] More