มาแล้ว Facebook 6.0 เริ่มเห็นเค้า Facebook home แล้ว

เช้าๆ นี้มาอัปเดตข่าวสารกันสำหรับสาวก facebook iOS ไม่ต … อ่านเพิ่มเติม มาแล้ว Facebook 6.0 เริ่มเห็นเค้า Facebook home แล้ว More