บัตรเชิญงานเปิดตัว iPhone 8 มาแล้ว คอนเฟิร์ม 12 กันยายน 2560 นี้

สิ้นสุดการลอยคอรอคอยอย่างยาวนาน วันนี้ทาง Apple ได้ส่งบ … อ่านเพิ่มเติม บัตรเชิญงานเปิดตัว iPhone 8 มาแล้ว คอนเฟิร์ม 12 กันยายน 2560 นี้ More