ชมตัวต้นแบบ iOS ชื่อว่า Acorn OS พร้อมสาธิตการใช้ Click Wheel ใน iPhone รุ่นแรก

ถึงแม้จะเป็นความลับที่ Apple พยายามไม่เปิดเผยให้สาธารณะ … อ่านเพิ่มเติม ชมตัวต้นแบบ iOS ชื่อว่า Acorn OS พร้อมสาธิตการใช้ Click Wheel ใน iPhone รุ่นแรก More